Asiakastarina: Talo Pohjanen

Omakotitalo kohde on toteutettu asiakkaan toivomukset ja tarpeet huomioiden. Suunnittelun lähtökohtana oli saada asiakkaalle toimiva koti, jossa on mukava asua.

Rakennushanke aloitettiin selvittämällä rakennuspaikan maanpinnan korkoasemat ja tehtiin pohjatutkimus. Tämän jälkeen tontille sovitettiin asiakkaan toivomusten mukaisten rakennusten kokonaisuus ottaen huomioon ilmansuunnat ja yksityisyys. Tontille rakennettavat rakennukset koostuvat erillisestä saunarakennuksesta, autotallista ja pääasiallisesta asuinrakennuksesta. Sekä autotalli että saunarakennus tehtiin niin sanotusti pitkästä tavarasta ja päärakennus tehdään hirsirunkoisena. Rakennuspaikalle rakennettavien talojen yhteispinta-ala on 212 m2.

Kohteen suunnittelu on aloitettu 2020 kesäkuussa rakennussuunnittelulla ja talotekniikan suunnittelulla. Koska rakennusaikataulu on nopea, jatkettiin suunnittelua heti rakennussuunnittelun jälkeen rakennesuunnitelmat. Rakennesuunnitelmat pitävät sisällään tarkat ohjeet rakentajalle liitoksineen, paloturvallisuus ja talotekniset tarpeet huomioiden.

Toimienkuvani kohteen suunnittelijana sisälsi rakennussuunnittelun (rakennussuunnittelu tarkoittaa rakennuksien muodon ja tilojen käytännöllisyyden) ja rakennesuunnittelun (joka sisältää tarkat rakennusohjeet rakentajalle).

Suunnittelun valmistuttua haettiin kohteelle rakennuslupaa tässä tapauksessa Pirkkalan kunnasta. Lupaa varten rakennusvalvontaan toimitetaan ARK-lupasarja (julkisivukuvat, rakennuksien pohjakuvat ja asemapiirros, sekä yleisleikkaus rakennuksesta) ja rakennepiirustukset, jotka tarkensivat suunnitellun kohteen. Lupavaihe meni hyvin ilman suurempia haasteita, ja kohteen rakentaminen päästin aloittamaan suunnitellussa aikataulussa marraskuussa 2020.

Tällä hetkellä kohteen rakentaminen on käynnissä ja rakentaminen on suunnitellusti valmistumassa kesän 2021. Olen ollut tiiviissä yhteistyössä kohteen rakentajan kanssa ja auttanut tarvitessa piirtämällä erilaisien liitoksien tarkkoja detaljeja tarvittaessa.